100 Tầng Trên Mặt Đất ~ Xác Suất Thoát 0,0001%

100 Tầng Trên Mặt Đất ~ Xác Suất Thoát 0,0001%

Chương mới Chapter 12 Trạng thái Đang tiến hành
Ở Tokyo, có một tháp đánh bạc thuộc sở hữu nhà nước mọc lên giữa trung tâm thủ đô .20 nam nữ tụ tập trong tòa tháp 100 tầng với 1 mục tiêu: thoát ra bằng mọi giá. Và phẩn thưởng sẽ là nhận được 10 tỷ yên,nhưng cơ hội thoát ra gần như bằng 0..

Danh sách chương