Ách Nô

Ách Nô

Chương mới Chapter 57 Trạng thái Đang tiến hành
Vương gia biến thái ngang ngược × Nô lệ câm yếu đuối gả thay người khác. Trấn Bắc Vương vừa ý thiên kim nhà Thẩm tri phủ, muốn nạp làm thê thiếp. Thẩm Ngọc nam nô bị câm của nhà Thẩm tri phủ vì muốn mẫu thân được an hưởng tuổi già mà phải che giấu thân phận nam nhân, thay thiên kim nhà tri phủ gả cho 'Diêm Vương sống' quyền thế ngút trời Trấn Bắc Vương Quân Huyền Kiêu. Thẩm Ngọc sợ thân phận bị bại lộ sẽ phải bỏ mạng nơi vương phủ, chẳng ngờ lại dẫn đến sự chú ý của Quân Huyền Kiêu....

Danh sách chương