Ảnh Hậu Thành Đôi

Ảnh Hậu Thành Đôi

Chương mới Chapter 1 Trạng thái Đang tiến hành
Sau khi Lục Ẩm Băng giành được giải thưởng Kim Tông nhờ vào “Phá Băng”, tiểu hoa đán nổi tiếng Hạ Dĩ Đồng không được chọn, gục ngay tại chỗ và khóc không thành lời trước ống kính. Người hâm mộ của hai bên bắt đầu một cuộc chiến mắng nhiếc rầm rộ trên Weibo. Fan của ảnh hậu chế giễu bên kia tạo scandal, trong khi fan của tiểu hoa đán phản bác lại tính chân thực của chuyện đó. Không ai biết, Lục ảnh hậu và tiểu hoa đán đã….