Bác Sĩ Thiên Tài Lee Moojin

Bác Sĩ Thiên Tài Lee Moojin

Chương mới Chapter 51 Trạng thái Đang tiến hành
Moojin tình cờ cầm vào một con dao mổ nhưng lại bất ngờ gặp linh hồn của một vị bác sĩ, người đã khiến cuộc sống của cậu đảo lộn và hướng cậu tới mục tiêu trở thành một bác sĩ thiên tài..

Danh sách chương