Bệnh Kiều Phu Quân Ngạnh Thượng Cung

Bệnh Kiều Phu Quân Ngạnh Thượng Cung

Chương mới Chapter 6 Trạng thái Đang tiến hành
Truyện tranh cổ đại, ngôn tình Bệnh Kiều Phu Quân Ngạnh Thượng Cung với nội dung: Nơi mà nàng xuyên đến rõ ràng là bãi tha ma. Điều khiến người ta khó tin nhất chính là tình yêu của đời nàng cũng bắt đầu từ bãi tha ma. Minh Nhược Tà gặp được vương gia bị bệnh, trước sắc đẹp của chàng, nàng chủ động tấn công, chàng chỉ cần hưởng thụ là được.   .