Bộ Mặt Ma Quỷ Của Nữ Chính

Bộ Mặt Ma Quỷ Của Nữ Chính

Chương mới Chapter 1 Trạng thái Đang tiến hành
Cửu Khúc là một shipper vừa học vừa làm chăm chỉ, mục tiêu duy nhất của cô là thăng chức tăng lương lấy… à nhầm, giúp đỡ mọi người. Ngày nọ, cô bị lôi đến dị giới. Cuộc sống của em gái shipper Tiểu Khúc ở dị giới – một nơi mới lạ, bất đồng ngôn ngữ, người gặp người sợ - chính thức bắt đầu. Rất nhiều sản phẩm thí nghiệm xàm le được đưa ra....