Can't Help It

Can't Help It

Chương mới Chapter 12: Kết thúc Trạng thái Đang tiến hành
Jung Tae, một học sinh trung học phổ thông beta bình thường, gặp  Alpha , một học sinh lớp 12 và là người nổi tiếng trong trường, trong một lớp tiểu luận tổng hợp được tổ chức như một lớp bổ sung mùa hè. Nhưng sau khi nhìn thấy mông của Tae trong một vụ tai nạn tình cờ, Alpha bắt đầu đưa ra những đề xuất kỳ lạ....

Danh sách chương