Cấp Độ Của Tôi Là Cao Nhất

Cấp Độ Của Tôi Là Cao Nhất

Chương mới Chapter 30 Trạng thái Đang tiến hành
Lee Seowoo đã trở thành người thử nghiệm bản beta của trò chơi thực tế ảo đầu tiên, nhưng do hệ thống chưa hoàn thiện, những người tham gia không thể ngắt kết nối với trò chơi đó. Lee Seowoo sống sót một mình trong khi tất cả những người tham gia khác đều chết. Khi anh ta tỉnh dậy sau cơn hôn mê cũng là lúc dịch vụ chính thức của trò chơi bắt đầu. Sau khi hồi phục sức khỏe, anh ta đăng nhập trở lại trò chơi với nhân vật hiện có của mình và quyết tâm sử dụng tất cả những gì mình có để....

Danh sách chương