Chợ Phiên Của Yêu Quái

Chợ Phiên Của Yêu Quái

Tác giả:
Chương mới Chapter 19 Trạng thái Đang tiến hành
Hạ kiêu là 1 người học việc của hiệu buôn , bán lông cáo cho ông chủ, nhưng bị 1 con hồ ly tinh ăn vạ, đòi làm 1 người vợ tốt của hắn? Hạ kiêu dưới sự dạy bảo và chăm sóc của hồ ly, mục tiêu trở thành 1 phú thương của 2 giới người và yêu, Bị ép đi vào 1 cuộc hành trình mạo hiểm để tìm kiếm sự thật về việc săn yêu ….

Danh sách chương