Con Có Phải Con Là Con Gái Của Ngài Không?

Con Có Phải Con Là Con Gái Của Ngài Không?

Chương mới Chapter 2 Trạng thái Đang tiến hành
Hailyn đã được nhận nuôi bởi 1 bá tước tàn ác. Trước khi chết, cô bé bị giam cầm trong một túp lều tranh. Khi cô ấy mở mắt ra, cô ấy đã 8 tuổi. Hailyn ấy đã quay trở lại thời gian ngay trước khi được bá tước nhận nuôi..