Công Tâm Vi Vương

Công Tâm Vi Vương

Chương mới Chapter 1 Trạng thái Đang tiến hành
Tân thời đại, tân yêu giới,vạn vật đều thành tinh. Người từng thống nhất lục quốc cuồng đế vương công việc gia nhập yêu kinh làm một chức nhân viên tạp vụ, lúc này đây, hắn nhìn trúng yêu vương giao nhân < Quy Táng Hải>...bảo tọa mông dưới của yêu vương phong hoa tuyết nguyệt trẫm muốn cùng thiên hạ nói chuyện yêu đương..