Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster

Chương mới Chapter 72 Trạng thái Đang tiến hành
Bộ truyện tranh Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster kể về một thanh niên gangster được hội anh em xin tí tiết, muốn giúp hoá kiếp sớm. Ai ngờ anh chưa ngỏm hẳn mà được cơ hội làm lại cuộc đời..

Danh sách chương