Cửu Dương Đế Tôn

Cửu Dương Đế Tôn

Chương mới Chapter 101 Trạng thái Đang tiến hành
Truyện tranh Cửu Dương Đế Tôn thuộc thể loại tiên hiệp huyền huyễn Trung Quốc với nội dung: Ngũ Đế một cuồng cuồng quân lục huyền, tại hao hết tâm huyết chém giết thiên hạ đệ nhất cao thủ Khung Lư Yêu Đế sau, bị hảo hữu Chước Dương đại đế đánh lén giết chết. Trùng sinh ba trăm năm sau, cảnh còn người mất, nhưng cừu hận cũng không biến mất. Lại nhìn lục Huyền Trọng sống cả đời, như thế nào lần nữa Đông Sơn tái khởi, khuấy động phong vân, cuồng bá thiên hạ!.

Danh sách chương