Dạ Yến

Dạ Yến

Chương mới Chapter 0 Trạng thái Đang tiến hành
Giọng nói của Từ Yến Thanh bị thương, phải từ biệt sân khấu kịch. Anh bị bán cho Thẩm Lão Gia  làm  vợ tư. Mỗi ngày đều nhận ủy khuất. Đến lúc anh sắp không chịu nổi thì Cậu Hai ( Nhị thiếu gia) Thẩm Quan Lan đi du học trở về. Thẩm Quan Lan đặc biệt chăm sóc và quan tâm anh. Còn anh thì kiếm chế và cố tỏ ra lạnh lùng. Thế nhưng vẫn không nhịn được lại muốn gần Thẩm Quan Lan..