Đại Sư Huynh

Đại Sư Huynh

Chương mới Chapter 12 Trạng thái Đang tiến hành
Nhân vật chính Nam Kiếm Hào là Nhị sư huynh của Trường Bạch Khoái Kiếm Môn. Một ngày nọ, Đại sư huynh Cao Kiếm Long bỏ mạng trong một lần luận kiếm, Nam Kiếm Hào bị ép lên làm Đại sư huynh. Những khốn cảnh nào đang chờ nhân vật chính của chúng ta ở phía trước? Mời các bạn cùng theo dõi!.

Danh sách chương