Đạo Môn Quỷ Sai

Đạo Môn Quỷ Sai

Chương mới Chapter 4 Trạng thái Đang tiến hành
Tiểu đạo trưởng Lý Trường Sinh phụng lệnh sư phụ đến trừ "Ngược", cơ duyên xảo hợp tìm được một con "Côn Lôn Thai", nhưng không đủ sức chống lại, sau đó hợp lực với các cao sĩ giang hồ, tiêu diệt Côn Lôn Thai..