Đáy Vực Thẳm

Đáy Vực Thẳm

Tác giả:
Chương mới Chapter 5 Trạng thái Đang tiến hành
Chỗ ẩn náu của anh ta bị tìm ra ngay lập tức, chẳng mấy chốc anh ta trở thành tù nhân. Mặc dù bị tra tấn trong nhiều ngày, anh ta không bao giờ tiết lộ vị trí của ngôi nhà an toàn .... tuy nhiên anh ta không thể đứng nhìn đồng đội của mình chết từng người một dưới tay của một người không biết từ đâu đến. bị đốt cháy! ” Nhưng ... tại sao anh lại nhìn chằm chằm vào tôi như vậy?! ”.