Dục Vọng

Dục Vọng

Chương mới Chapter 8 Trạng thái Kết thúc

Muốn thoát ra, nhưng lại bị thuần hóa mất rồi. Nam Soo, vì nghe theo lời bố mà đi trộm đồ vật của phái Bạch hổ nhưng rồi lại bị tóm được. Không những thế còn bị tên cầm đầu băng đảng bắt giữ rồi thuần phục...

.

Danh sách chương