Dungeon House

Dungeon House

Chương mới Chapter 5 Trạng thái Đang tiến hành
Một ngày, nhà của tôi được kết nối đến một hầm ngục. Vì có lũ quái vật nên bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng để sống sót, tôi phải quét sạch hầm ngục đó trong thời gian giới hạn! "Tôi không muốn chết. Tôi muốn sống sót". Kim HyunBoj phải cố gắng tự mình quét sạch hầm ngục bởi bây giờ tất cả những nhà thám hiểm khác đều đã chết. Với sức mạnh đã được thức tỉnh, anh ấy bắt đầu thuần hóa quái vật. Cùng với bộ xương Chris, Kai, và Kessel - những người đã hồi phục được trí nhớ, cuộc phiêu lưu mạo hiểm để càn quét nhà Dungeon của nhân vật chính bắt đầu ngay bây giờ!.

Danh sách chương