Giấc Mộng Chớp Mắt Đã Ngàn Năm

Giấc Mộng Chớp Mắt Đã Ngàn Năm

Chương mới Chapter 10 Trạng thái Đang tiến hành

Bộ truyện tranh Giấc Mộng Chớp Mắt Đã Ngàn Năm thuộc thể loại đam mỹ siêu hấp dẫn với nội dung: Vừa thức dậy, tôi đã xuyên việt thành nam sủng Yêu Tộc? còn bị người gọi là “chủ nhân” xem thành thế thân Bạch Nguyệt Quang của hắn? Hơn nữa thân thể này còn nghe nói bởi vì không biết tự lượng sức mình theo đuổi Thượng Tiên cao lãnh, đã trở thành trò cười của Tam Giới? Bằng hữu thần bí ở cùng phòng là tuyệt sắc yêu nam, sắc đẹp lấn át cả Tam Giới? Có cần phải máu chó dữ vậy không chứ! Mà khoan đã, Đế Giang Vương Tử Long Tộc, Lưu Vân Thượng Tiên, Mỹ Nam Thần Bí U Xương, Phượng Hoàng Bích Ô – Bạch Nguyệt Quang, các người đừng tới đây! Xuyên qua thế giới giả tưởng ở phương Đông, nam sủng nghịch tập chiếm được hậu cung mỹ nam.

.