Giới Hạn Cinderella

Giới Hạn Cinderella

Tác giả:
Chương mới Chapter 15 Trạng thái Đang tiến hành
Bộ truyện tranh Giới Hạn Cinderella thuộc thể loại Gender Bender Hàn Quốc lãng mạn với nội dung: Cứ 12 giờ sẽ biến đổi giới tính, dù trong tình huống như vậy nhưng nữ chính vẫn không thể từ bỏ crush đẹp trai lai láng của mình, ơ mà khoan, không tấn công được bằng hình nữ thì mình thử hình nam xem sao..

Danh sách chương