Hắc Thiên Long - Phong Thần Ký

Hắc Thiên Long - Phong Thần Ký

Chương mới Chapter 1 Trạng thái Đang tiến hành
Ngoại truyện về Hắc Long trong Phong Thần Ký, tác phẩm kinh điển của trịnh kiện hòa.