Her Summon

Her Summon

Chương mới Chapter 20 Trạng thái Đang tiến hành

Được một bé loli cute hột me triệu hồi đến thế giới khác? Để mở ra cơ hội thay đổi bản thân hay tiếp tục làm một thằng thảm hại? Đó là điều mà gã otaku Jin-Kyung cần phải tự mình tìm ra câu lời giải.

.

Danh sách chương