His Return Manhwa

His Return Manhwa

Chương mới Chapter 44 Trạng thái Đang tiến hành
Bộ truyện tranh His Return Manhwa thuộc thể loại truyện tranh 18+ Hàn Quốc hay và hấp đãn với nội dung: Anh ta có thực sự là người nặng hơn 100 kg? Jayden trở lại trường học và anh ấy trở lại để trả thù những kẻ bắt nạt mình..

Danh sách chương