Hôn Phu Ẩn Sắc

Hôn Phu Ẩn Sắc

Chương mới Chapter 8 Trạng thái Đang tiến hành
Bộ truyện tranh Hôn Phu Ẩn Sắc thuộc thể loại chuyển sinh Hàn Quóc với nội dung: Erden - Lãnh chúa thành Halstead, người đứng đầu gia tộc bao đời sinh ra toàn quái vật vô cùng ác hiểm. người luôn che đậy bản thân bằng vẻ ngoài của một vị quân chủ tàn độc..