Khai Cục Nhất Tọa Sơn

Khai Cục Nhất Tọa Sơn

Chương mới Chapter 1 Trạng thái Đang tiến hành
Bộ truyện tranh Khai Cục Nhất Tọa Sơn thuộc thể loại xuyên không Trung Quốc hành động hài hước với nội: Bắt đầu từ một sơn trại nhỏ, chỉ có hai nhánh quân kị binh và bộ binh chưa tới 100 người xây dựng nên sơn trại đệ nhất thiên hạ. Xuyên không làm trại chủ một cái sơn trại sắp sụp đổ vào thời đại loạn lạc. Đối mặt thế giới tàn khốc và hỗn loạn này, (tên nv chính) lựa chọn đi cướp bóc nhỏ lấy thức ăn, tiền bạc, gái đẹp làm một tiểu bạch kiểm sống cuộc sống Tiêu Dao Vương hay đi tranh hùng với các anh hùng trong thiên hạ, đổ máu vì nhiệt huyết sôi trào, sử dụng thủ đoạn " tử tế" làm chủ cán cân thế giới từ đó nói với các đế vương và tướng tài trong thiên hạ: Ta rất tử tế a, các ngươi mới là đồ khốn.