Không Thể Trở Thành Main

Không Thể Trở Thành Main

Chương mới Chapter 12 Trạng thái Đang tiến hành
Nhân vật chính bị định là tư chất cực kém, không thể trở thành chủ lực, tình cờ học được chức nghiệp truyền kỳ bài diễn sư, từ đó bắt đầu con đường thăng cấp khác với rất nhiều người — con đường đánh bài thăng cấp..

Danh sách chương