Kiều Phu Có Hỉ

Kiều Phu Có Hỉ

Chương mới Chapter 16.1 Trạng thái Đang tiến hành
Một đêm xuân hắn không chùn bước vì nàng mà hạ sinh một đứa con gái nhưng đổi lại nàng rời đi mà không nói một lời. Năm năm sau nàng được phong tướng phong hầu khí phách trở về. Bọn họ sẽ dứt khoát chặt đứt dây tơ hay gương vỡ lại lành?.

Danh sách chương