Kimi Shi Ni Tamou Koto Nakare

Kimi Shi Ni Tamou Koto Nakare

Chương mới Chapter 17 Trạng thái Đang tiến hành

Trong tương lai sức mạnh siêu nhiên không còn là trí tưởng tượng mà đã thành khoa học. trường "năng lực đặt biệt tư nhân" đã được thành lập để đưa học sinh vào quân đội. bọn họ bị cuốn vào cuộc chiến mà không thề biết rõ về ý nghĩa thật sự.

.

Danh sách chương