Lãng Tiên Kỳ Đàm

Lãng Tiên Kỳ Đàm

Chương mới Chapter 48 Trạng thái Đang tiến hành
Nhân vật chính xuyên qua thành một con hổ, sống cuộc sống yên bình êm ả của một sơn quân, chủ nhân của ngọn núi Baek. Bỗng một ngày xuất hiểu tiểu cô nương nhận sơn quân là tướng công, những chuyện rắc rối và ký lạ cũng từ đó bắt đầu.....

Danh sách chương