Matsuyoi no Oni

Matsuyoi no Oni

Chương mới Chapter 1 Trạng thái Đang tiến hành
Câu chuyện về một nhà văn thấy được yêu quái và một con yêu quái to bự đến sống nhờ.