Màu Xanh Thuần Khiết

Màu Xanh Thuần Khiết

Chương mới Chapter 9 Trạng thái Đang tiến hành

Thanh mai trúc mã Bạch Sơn và Vương Tử vào cùng trường cấp 3, đã quen biết một người bạn tốt khác là Dương Dương. Tình bạn của 3 người ngày càng sâu đậm hơn, nhưng hình như có sự thay đổi gì đó đang lặng lẽ xảy ra...

.

Danh sách chương