Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Tác giả:
Chương mới Chapter 37 Trạng thái Đang tiến hành
Sa cơ thất thế, bị gia tộc xóa tên, chịu mọi ức hiếp! Lại không ngờ phượng hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh! Một khi thức tỉnh, chấn động đất trời! Khi đứng trên đỉnh cao nhất, được mọi người kính ngưỡng, mới biết… “hắn”, lại là con gái!.

Danh sách chương