Ngoại Tình

Ngoại Tình

Chương mới Chapter 48 Trạng thái Đang tiến hành
Truyện Ngoại Tình (tên tiếng anh Have An Affair) thuộc thể loại Manhwa 18+ với nội dung: Thái Lâm và Dịch Trân tuy vẫn còn yêu nhau nhưng đời sống tình dục càng lúc càng nhạt. Ngay lúc đó, tiền bối của Thái Lâm đề nghị với anh ấy một kế hoạch: Chúng ta đổi vợ không?.

Danh sách chương