Ngũ Hành Địa Tư

Ngũ Hành Địa Tư

Chương mới Chapter 4 Trạng thái Đang tiến hành
Mở cửa địa phủ, yêu ma náo loạn nhân gian. Địa Tư phụ trách khu tà diệt quái, giữ trật tự cho hai cõi âm dương..

Danh sách chương