Người Du Hành Thế Giới Khác

Người Du Hành Thế Giới Khác

Tác giả:
Chương mới Chapter 4 Trạng thái Đang tiến hành
Đây là một câu chuyện về một cậu bé vô tình bị lạc sang thế giới khác và cậu đã gặp được một nửa còn lại của đời mình !!!.