Người Tình Martini

Người Tình Martini

Chương mới Chapter 9 Trạng thái Đang tiến hành
Trai thẳng Nguyên Tiêu là một thực tập sinh sau khi nhận chức thì phát hiện, người tán tỉnh và bị mình từ chối lúc trước ở quán bar lại chính là sếp của mình – Lý Nguyên Tiêu một biên kịch nổi tiếng! Dưới sự mai mối của người bạn thân, anh ấy đã cong hoàn toàn, dấn sâu vào tình yêu, đến sau cùng nhận ra tình yêu cũng giống như thử rượu, đắng ngọt hòa lẫn vào nhau….

Danh sách chương