Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết

Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết

Chương mới Chapter 70 Trạng thái Đang tiến hành
Truyện tranh Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết thuộc thể loại truyện tranh Trung Quốc với nội dung: Một cái thân phận hèn mọn nô tài, đạt được thần kỳ công pháp, tung hoành vạn cổ, bất tử bất diệt! tiên đạo, ma đạo, yêu đạo, vạn tộc san sát, hạng người kinh tài tuyệt diễm xuất hiện lớp lớp, trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở. thần thông kinh thế, quang hoa óng ánh, trong nháy mắt hủy thiên diệt địa. đây là một cái mênh mông vô biên huyền.

Danh sách chương