Nhất Thế Thành Tiên

Nhất Thế Thành Tiên

Chương mới Chapter 68 Trạng thái Đang tiến hành
Truyện Nhất Thế Thành Tiên thể loại xuyên không, chuyển sinh với nội dung: Kỳ quái đại thiên thế giới dựng dục các loại khiến người ngạc nhiên giống loài, một đến đạo cực lớn thế giới thế gia quý công tử đạp phá trùng điệp trở ngại, cùng những cái kia đến các đại thế giới thiên chi kiêu tử tranh phong, đem cao cao tại thượng thánh nhân gạt ngã vũng bùn, hắn đem chứng kiến cái này thần kỳ vũ trụ, thực hiện một thế này thành tiên khát vọng!.

Danh sách chương