Như Trú

Như Trú

Chương mới Chapter 4 Trạng thái Đang tiến hành
Sau khi tham dự đám tang của người bạn học trung học Tần Tiểu Thương, Từ Trú đã quay lại trường học do gặp phải tại nạn. Trong một năm đấy, gia đình anh vẫn chưa tan vỡ, bạn bè cũng vẫn bên cạnh anh, và Tần Tiểu Thương người sẽ ra đi trong vài năm nữa, hay người ngồi trong góc lặng lẽ vẽ Từ Trú của thời thiếu niên....một lần nữa quay trở lại. Từ Trú cảm thấy, dù đó có phải là thành tích của bản thân thời trung học hay thời gian sau này, vẫn có thể cứu cậu ấy thêm một lần nữa..