Nomi và Shiba

Nomi và Shiba

Tác giả:
Chương mới Chapter 4 Trạng thái Đang tiến hành
Tôi đã yêu. Mặc dù bản thân tôi không nghĩ rằng tôi là đồng tính. Chúng tôi bất ngờ trở thành bạn cùng phòng trong năm hai đại học. Có Shiba-chan làm bạn cùng phòng có nghĩa là tôi siêu may mắn, phải không?.

Danh sách chương