Ông Bố Đơn Thân Hàng Tỷ

Ông Bố Đơn Thân Hàng Tỷ

Chương mới Chapter 30 Trạng thái Đang tiến hành
Truyện tranh Ông Bố Đơn Thân Hàng Tỷ thuộc thê loại truyện đam mỹ Trung Quốc với nội dung: Nguyên tưởng rằng có thể tiếp tục tiền duyên, nhưng cư nhiên hắn ngay cả con đều có?! Xem thử bá đạo tổng tài làm thế nào GET tâm của thẳng nam cấp dưới..

Danh sách chương