Quân Chủ Ổn Trụ

Quân Chủ Ổn Trụ

Chương mới Chapter 90 Trạng thái Đang tiến hành
Bộ truyện tranh ngôn tình Quân Chủ Ổn Trụ với nội dung: Nữ cường hiện đại vô tình xuyên đến cổ đại, trở thành thiên kim Nhạc Đào của một nhà dòng dõi Nho học, nàng khác mọi người từ nhỏ không chịu học hành suốt ngày nghĩ cách tạo dựng sự nghiệp. Vì lẽ đó đã gặp được Dịch Uyên - Hoàng thượng vi phục xuất tuần...

Danh sách chương