Quân Lâm Quần Hạ

Quân Lâm Quần Hạ

Chương mới Chapter 8 Trạng thái Đang tiến hành
Linh hồn xuyên vào dị giới, ta xuyên không đến nơi mà ở đấy chỉ có nữ nhân mới có được linh lực. Bách gia chư tử của Binh Gia, Pháp Gia, Đạo Gia, Nho gia, Mặc gia đều đã trở thành những phương pháp để các bé gái tu luyện linh lực. Ta- 1 nam nhân yếu đuối không có linh lực, dưới sự giúp đỡ của hệ thống, ta phải khiến cho văn võ khắp triều đình, cùng với công chúa nữ đế tất cả bọn họ phải quỳ gối dưới váy ta, quân lâm thiên hạ/ trở thành quân vương khắp thiên hạ.