Quyền Đấu The King

Quyền Đấu The King

Chương mới Chapter 6 Trạng thái Đang tiến hành
Bộ truyện tranh Quyền Đấu The King thuộc thể loại Martial Arts, Action...với nội dung: Đại Địa Vương, hoàng giả vũ trụ thống trị trái đất trong gông cùm chuyên chế. Những người yêu hòa bình như Tuyệt Thiên Phàm đã vùng lên chống lại..

Danh sách chương