Sei No Gekiyaku

Sei No Gekiyaku

Chương mới Chapter 7 Trạng thái Đang tiến hành
Katsuragi, một nhân viên văn phòng ưu tú đã rơi vào bế tắc, trong cơn say định nhảy lầu tự tử. Đột nhiên, anh được một người đàn ông bí ẩn, Yoda, giúp đỡ, nhưng đó lại là khởi đầu cho cuộc đời huấn luyện biệt giam khủng khiếp....