Smoky Nectar

Smoky Nectar

Chương mới Chapter 5: End Trạng thái Đang tiến hành
Thằng bạn chí cốt có bí mật động trời mà bạn không hề biết. Cho tới một ngày bạn lâm nguy... Nếu bạn rãnh rỗi mong hãy ghé qua nhà mình ở đây ủng hộ truyện và nhóm dịch nhé:Wordpress: https://cuupong.wordpress.com/Facebook.