Sơn Hà Lệnh

Sơn Hà Lệnh

Tác giả:
Chương mới Chapter 1 Trạng thái Đang tiến hành
Thiên Song, nơi phàm là người sống có miệng có thể nói đều không ra được. Tuy nhiên kẻ đứng đầu nơi này lại muốn thoát ly, trở lại “làm người”
Quỷ Cốc, nơi cực ác người ăn thịt người, quỷ cắn quỷ. Kẻ đứng đầu, quỷ chủ, đến ác quỷ cũng phải sợ lại muốn thoát khỏi nơi đây, quay về nhân gian “làm người”..