Sức Mạnh Của Người Chơi Mới

Sức Mạnh Của Người Chơi Mới

Chương mới Trạng thái Đang tiến hành
Bộ truyện tranh Sức Mạnh Của Người Chơi Mới thuộc thể loại action, manhwa, truyện màu... với nội dung: Anh vô cùng mạnh mẽ, mạnh tới mức hư cấu, nhưng anh nói anh là “Lính mới”, đùa sao?.