Sugar My Baby

Sugar My Baby

Tác giả:
Chương mới Chapter 6 Trạng thái Đang tiến hành
”Đó là bởi vì gã đó sẽ không giải trí nghiêm túc với bất kỳ ai". Nhân viên nhà hàng Yuri Ryotarou đang có một mối quan hệ tay chân với cấp trên - Hayabusa. Họ trở thành bạn giường sau khi thả thính nhau. Yuri nghĩ rằng mình đã dần chấp nhận mối quan hệ khó khăn, u ám và phiền phức này với Hayabusa, nhưng sự đấu tranh của bản thân anh ấy lại ngày càng tăng...?.